Groot onderhoud

We hebben een nieuwe blog om zo snel mogelijk info op de website te kunnen zetten.
http://onderhoud.molenvanjetten.nlHet onderhoud bestaat uit:- Repareren roeden (wieken)
- Vervangen rotte houten delen
- Schilderen

Repareren roeden.zie actueel, 10 en 11 juni 2010 - De roeden worden verwijderd.
 
zie artikel in Brabants Dagblad 28 juli 2010 - restauratie van de Pot roeden


De molenmaker.

Vervangen rotte houten delen.Er zijn diverse houte onderdelen aan vervanging toe zoals de planken op het balkon, de sleeptree en de kandelaren.
Dit is werk voor de molenmaker

De schilder zal bij het verwijderen van de oude verf rotte plekken in het hout vinden die vervangen moeten worden.

Schilderen.De buitenkant van de molen moet helemaal geschilderd worden.
Deze keer helemaal speciaal omdat de oude kleuren weer terug komen.

Waarom?
Sinds we bezig zijn met de "Molen van Jetten" zoeken we naar oude foto's.
Het viel ons op dat de molen op oude foto's licht gekleurd is met een donkere rand.
Dus het contrast precies andersom dan nu.
De kleur verandering is rond 1971 bij een grote restauratie gedaan.

Molen in 1969 Molen in 1971

Toen werd er vooral gestreeft naar een mooi uiterlijk.
De molens in Volkel en Boekel zijn kennelijk uit de zelfde verfbus geschilderd en zijn rond die tijd ook van kleur veranderd.
We hebben hier met de gemeente (eigenaar) en de Rijksdienst voor Monumenten over gepraat.
Er kwam al snel de vraag: Wat was de kleur dan?
Hoe kom je daar achter? Het geheugen van mensen blijkt geen betrouwbare bron.
Oude verfresten moeilijk of zelfs niet te vinden.
Kleuren foto's van voor 1970?
Gelukkig was de familie Jetten bereid om op zoek te gaan naar oude kleuren foto's.
Het was voor ons een opluchting toen die gevonden werden.

Molen in 1969

Met deze foto's kon iedereen overtuigd worden hoe de molen tot ongeveer 1971 uitgezien moet hebben.
En mag de schilder de molen terug brengen in die kleuren.


De schilder.Meer info: info@molenvanjetten.nl of 0413-330304
naar website www.molenvanjetten.nl